Бактерицидна обробка води. Ультрафіолетові лампи.

Ультрафіолетові стерилізатори Wonder Light Е Ультрафіолетові системи для стерилізаційної обробки води Green Way
    Ультрафіолетові лампи VIQUA   Ультрафіолетові лампи CRYSTAL

Обробка води ультрафіолетом в сучасній водопідготовці відноситься до фізичних методів знезараження води і не потребує дозування будь-яких хімічних реагентів. Ультрафіолет – невидима для ока людини частина спектру електромагнітних коливань, енергія яких більша за енергію видимого фіолетового світла. Діапазон ультрафіолетового випромінювання охоплює хвилі довжиною 100-400 нм. Знезаражуючу дію має тільки частина спектра УФ — опромінення.   Найбільшою ефективністю володіють хвилі УФ опромінення довжиною 260 нм ± 10%.  Коливання с довжиною хвилі 200-400 нм генеруються в спеціальних ртутних або ксенонових лампах, які широко застосовуються для знезараження води. Вирізняють лампи імпульсного опромінення – опромінення з широким спектром і лампи постійного опромінення – опромінення в вибраному діапазоні хвиль.

Бактерицидний ефект УФ — опромінення пояснюється фотохімічними реакціями, які викликають незворотні структурні пошкодження молекул ДНК і РНК, порушеннями структури мембран і клітинних стінок мікроорганізмів. Ефективність бактерицидної дії УФ — опромінення пропорційна інтенсивності і тривалості опромінення.

Ефективність УФ — опромінення не залежить від температури та рН води, але наявність зважених часток у воді повинна враховуватись через підвищене екранування опромінення і його часткове поглинання.

Широке розповсюдження метода ультрафіолетового знезараження води викликане універсальністю та ефективністю дії стосовно різних мікроорганізмів у воді, високій екологічності метода та безпечності для людини, відносно низькими капіталовкладеннями та мінімальними експлуатаційними витратами, простотою обслуговування.

Єдиний суттєвий недолік ультрафіолетового знезараження – відсутність пролонгації бактерицидної дії, що означає можливість повторного мікробіологічного забруднення води в транспортних каналах, в іншому обладнанні для обробки або зберігання води, встановленому після УФ — лампи.

Стандартна УФ лампа складається з корпуса із нержавіючої сталі (камери знезараження) і пускового блоку.  В корпус УФ лампи герметично встановлена кварцова трубка, через яку транспортується під тиском вода.  Ультрафіолетовий бактерицидний випромінювач встановлений в кварцову трубку, не має контакту з водою і легко замінюється.

Ультрафіолетові лампи

Окремі УФ-лампи можуть комплектуватися датчиками виміру інтенсивності опромінення, які сигналізують про зниження дози опромінення, лічильниками часу роботи випромінювача або індикаторами працездатності. Це додаткове обладнання не є обов’язковим та значно збільшує вартість УФ-лампи. Більшість виробників УФ-ламп побутового та комерційного призначення обмежуються рекомендаціями стосовно часу напрацювання гарантійного ресурсу.

Пуск випромінювачів УФ-ламп потребує створення певних умов. Через це надійність роботи УФ-лампи  забезпечується експлуатацією в постійному режимі роботі лампи (УФ-лампи –незначні споживачі електричної енергії). Гарантійний ресурс ультрафіолетових випромінювачів складає близько 10000 годин напрацювання, що приблизно відповідає 1 року постійної роботи. Через рік – випромінювач замінюють. Кварцову трубку при наявності зовнішніх забруднень очищують або також замінюють.